جستجو


عبارت مورد نظر را وارد کرده

و دکمه جستجو را کلیک کنید

درباره سایت


مشخصات سایت

مدیر سایت: مجتبی رنجبری

ایمیل مدیر: mojtabaranjbari84@gmail.com

عنوان سایت: قـــلــــم

شعار سایت: از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

درباره سایت

.....¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸

مجتبی رنجبری

امکانات سایت


آمار سایت

آمار کل:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید ماه قبل:
بازدید این ماه:
آخرین بازدید:
بروزرسانی:
تعداد مطالب:
نویسندگان:

نظرسنجی

به نظر شما از چه بنویسمکد پیغام خوش آمدگوییفال حافظ


 فروشگاه سازr هاست لینوکس تبادل لینک - تبادل لینک تبادل لینک - تبادل لینک خرید فروشگاه ساز تبادل لینک - تبادل لینک
ایجاد خبرنامه ایمیلی
https://zarpop.com/ref:1750 https://zarpop.com/user/signup/ref:1750 کسب درآمد کسب درآمد کسب درآمد

نویسندگان


team_member

مجتبی رنجبری

مدیر سایت
team_member

مجتبی رنجبری

نویسنده

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم


هم سویی بینش ها و باورهای مذهبی

هم سویی بینش ها و باورهای مذهبی
بودن است و نخستین مرتبه از کفو بودن، همسانی مذهب و دین است. مسلمان نمی « کفو » ، یکی از شرایط ازدواج در اسلام
تواند با کافر ازدواج کند. اختلاف در مذهب، یکی از عوامل مهم درگیری و از هم پاشیدگی خانواده است.
زندگی یک مسلمان بر پایه اسلام و فرهنگ اسلامی است و غیرمسلمان بر پایه فرهنگ غیراسلامی خود عمل می کند. در
زندگی مشترك باید مواضع مشترك وجود داشته باشد. چگونه دو نفر که دو فرهنگ متّضاد دارند، می توانند به هنگام اجرا و
( عمل هماهنگ باشند. ازاین رو، یا گرفتار اختلاف و نزاع می شوند یا یک طرف باید از مواضع خود چشم پوشی کند.( 2
این جاست که اسلام در آغاز ازدواج، مسئله کفو بودن در مذهب و دین را مطرح می کند تا افزون بر جنبه های معنوی دیگر،
کانون خانواده از گرمی و عاطفه مذهبی نیز بهره مند باشد.
بی گمان، از مهم ترین عوامل پیوند پایدار، هم سویی بینش ها و باورهای دینی و پای بندی عملی زوجین به ارزش ها و
فرایض شرعی است. به همین
ص: 53
. 1] . همان، ص 267 ] -1
. 2] . حبیب اللّه طاهری، سیری در مسائل خانواده، سازمان تبلیغات اسلامی، 1370 ، ص 113 ] -2
دلیل، مردان و زنان خدا باور و پاك اندیش، در آرزوی داشتن همسری مؤمن و نیک سیرت و عمل کننده به ارزش های
قرآنی هستند. چنین گرایشی در روابط خانوادگی، برخاسته از نهاد پاك و فطرت کمال جوی انسان است و از همین روست
اَلطَّیباتُ لِلطَّیبینَ وَ الطَّیبُونَ لِلطَّیباتِ؛ زنان » : که خداوند متعال، بهترین ازدواج را وصلت پاکان و متقیان با یکدیگر می داند
( نور: 26 ) .« پاك از آن مردان پاك و مردان پاك از آن زنان پاکند
خصلت های پاك بشری ناشی از خداباوری و تقواپیشگی است و تقواپیشگی نیز حاصل توحید و معاداندیشی. به بیان دیگر،
نزد زنان و مردان پاك دل، ارزشمندترین معیار، انتخاب همسری همراه و همدلی نیک سرشت، خداپرست و معادباور است و
( این ویژگی ها، از گران بهاترین و پایدارترین جاذبه ها در زندگی زناشویی به شمار می آید.( 1
کم توجهی یا بی توجهی به این امر مهم در روابط زناشویی، به معنای بنا کردن ستون های کانون زندگی بر زمینی سست و
سحرگاهان و با نغمه اذان برخیزد و « زن » ، ناپایدار است. چگونه ممکن است که از همان آغازین روزهای زندگی مشترك
( همچنان تا ساعتی پس از طلوع آفتاب، در بستر آرمیده باشد؟! یا به عکس.( 2 « مرد » نماز صبح بگزارد و
بنابراین، حفظ و تقویت مستمر و تعالی باورها و ارزش های مذهبی به وسیله زوجین، از مؤثرترین عوامل و قوی ترین جاذبه
های زندگی مشترك است و برخورداری از اندیشه مذهبی مشترك و همگامی و همراهی در
ص: 54
. 1] . غلامعلی افروز، همسران برتر، تهران، انجمن اولیا و مربیان، 1377 ، صص 65 و 66 ] -1
2] . همان، ص 66 ، با کمی تلخیص. ] -2
را به همسران ارزانی می دارد. « حلقه روابط سازنده » پای بندی به فریضه های مذهبی، زیباترین

شناخت نیاز های همسر

نیازهای انسان، حد و مرزی ندارند. بخشی از آنها تخیلی و غیر منطقی اند که فرد به ناممکن بودن آنها آگاه است، ولی گاهی
در رؤیا به آنها می اندیشد و از نظر روانی به گونه ای، آرام و دلخوش و به این وسیله تخلیه روانی می شود. بخشی دیگر نیز به
نیازها و انتظارهای او از خود و دیگران مربوط است.
نیازهای فرد از خود که جنبه عملی و منطقی دارند، باعث انگیزه و در نتیجه، تحرك و فعالیت او می شود. برآورده شدن
بخشی که مربوط به دیگران است، مشخص نیست. این خواسته ها و نیازها نیز می تواند منطقی و واقعی یا بدون حد و مرز
باشند.
در روابط میان زن و شوهر، به دلیل اشتراك در پاره ای از زمینه ها، خواسته ها و نیازهای متقابلی وجود دارد که بخشی از آن
طبیعی است. آگاهی به اینکه چه نوع و تا چه اندازه، انتظارها، خواسته ها و نیازهای زن و شوهر از یکدیگر طبیعی و منطقی
( است، از نکته های مهمی است که باید به آن به دقت توجه کرد.( 2
ص: 52
. 1] . مستدرك الوسائل، کتاب النکاح، ج 14 ، باب 40 ، ح 2 ] -1
2] . حسین عسگری، نقش بهداشت روان در ازدواج، زندگی زناشویی و طلاق، تهران، انتشارات گفت وگو، 1380 ، ص ] -2
.266
اگر مردی دوست دارد که در هر فرصتی به گردش و مسافرت برود، باید به یاد داشته باشد که همسر او نیز چنین نیازی دارد و
داشتن فرزند و مسئولیت خانه داری، دلیلی بر این نیست که زن فرصت گردش و مسافرت ندارد یا همیشه باید در خانه
( بماند.( 1

انواع حقوق متقابل

خانواده از یک نظر مؤسسه حقوقی است و روابط اعضای آن به ناچار باید بر پایه ضوابطی باشد. بنابراین، حقوق خانواده را
می توان در سه قسمت بررسی کرد:
یک _ حقوق مشترك زن و شوهر
برخی از وظایف مشترك زن و شوهر عبارتند از:
_اول _ سکونت مشترك_: یکی از حقوق مشترك زن و مرد، زندگی در کنار هم و در زیر یک سقف است. این حق مرد
است که شب هنگام که به منزل برمی گردد، حضور همسر خود را در خانه احساس کند. همچنین زن حق دارد در منزلی
زندگی کند که شوهر در آنجا آرامش پیدا می کند. زندگی خانوادگی که مرد در ایران، زن در اروپا و فرزندان در جایی
دیگر، سکونت داشته باشند، در واقع، زندگی نیست. در این صورت، شوهر دیگر شوهر نیست، بلکه عامل و کارگزار همسر و
فرزندان است.
_دوم _ هم خوابی_: این تنها حقوق مشترك برای زن و شوهر است که در سایه پیمان مشروع، روابط آمیزشی با هم داشته
باشند که هدف آن، هم ارضای غریزه و هم تولید نسل است.
زن و شوهر باید همیشه آماده این رابطه باشند و یکدیگر را از این نظر راضی کنند. منع روابط مشروع، هم امری خلاف شرع
است و هم باعث بسیاری از آلودگی هاست؛ زیرا زن و مردی که نیاز خود را از راه مشروع
ص: 46
( برآورده نسازند، در صورت ضعف ایمان، از طریق نامشروع برآورده خواهند ساخت.( 1
_سوم _ تکمیل و تکامل_: از دیگر حقوق زن و شوهر، کمک به تکمیل و تکامل یکدیگر است. زن و شوهر باید زمینه رشد
مادی و معنوی یکدیگر را فراهم آورند.
دو _ حقوق اختصاصی زن بر شوهر
زن و شوهر در زندگی زناشویی حقوق ویژه ای دارند. حق زن بر مرد، با الهام از ارزش های اسلامی و حقوق مدنی عبارت
است از:
اول _ حق نفقه و تأمین معیشت
نفقه شامل غذا، لباس، مسکن، نیازمندی های زندگی، حتی هزینه آرایش براساس شأن و نیاز است. همچنین اگر زن به دلیل
بیماری یا نقص عضو، نیازمند خدمتکار باشد، بر مرد است که برای او در صورت توانایی، خدمتکاری فراهم کند.
از جنبه حقوقی این مسئله که بگذریم، توسعه در زندگی و فراهم کردن رفاه خانواده و همسر سبب رضایت پروردگار می
ارضاکم عنداللّه اوسعکم علی عیاله؛ محبوب ترین شما نزد خداوند، » : گردد. امام سجاد علیه السلام در این باره می فرماید
(2).« کسی است که بر عیال خود وسعت ایجاد کند
به نظر می رسد که توجه به این حق، کانون خانواده را آرام و سالم می سازد و سکون و تعادلی در زندگی پدید می آورد و
فرصت بیشتری به
ص: 47
. 1] . همان، ص 116 ] -1
. 2] . محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ج 5، ص 132 ] -2
( زنان برای انجام وظایف طبیعی خود می دهد.( 1
دوم _ رفتار خوش و احترام به زن و تکریم شخصیت او
از وظایف شوهر این است که با همسر خود رفتاری مناسب داشته باشد، با اخلاقی رفتار کند خوش و به او احترام گذارد.
مَن اِتَّخَذَ زَوجَهً فَلیُکرِمها؛ کسی که زنی را به همسری برمی گزیند، بر » : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید
(2).« وی واجب است که او را احترام کند
سوم _ ابراز محبت و ایجاد فضای گرم در خانواده
توجه به عواطف و احساسات زن، ابراز محبّت و علاقه به او، مساعد کردن شرایط خانه برای آرامش و آسایش او و توجه به
قُولُ الرَّجل » : این نیاز طبیعی، از وظایف مهمی است که هر مردی باید به آن توجه کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود
للمَرئهِ اِنّی اُحِبُّکِ لا یَذهب مِن قَلبها اَبَدا؛ اگر مردی به همسرش ابراز محبت کند و به او بگوید تو را دوست دارم، این سخن
(3).« هرگز از قلب زن خارج نخواهد شد
چهارم _ رعایت عدالت و ضایع نکردن حقوق او
از وظایف مهم در مورد همسر، رعایت عدالت و خودداری از تضییع حقوق اوست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
(4).« مَلعونٌ مَلعُونٌ مَن ضَیّع مَن یَعُولُ؛ لعنت شود کسی که ضایع کند (حقوق) عائله اش را »
پنجم _ پاکیزگی مرد
ص: 48
. 1] . احمد صافی، خانواده متعادل، تهران، انجمن اولیا و مربیان، 1374 ، ص 44 ] -1
2] . مکارم اخلاق. ] -2
. 3] . وسائل الشیعه، ج 14 ، ص 10 ] -3
. 4] . وسائل الشیعه، ج 3، ص 22 ] -4
وظیفه دیگری که مرد در برابر زن دارد، پاکیزه نگاه داشتن خود است؛ زیرا کثیف بودن مرد، افزون بر اینکه ستم به زن است،
گاهی باعث بروز خطرهایی برای عفت زن می شود!
اِنّ التَّهیهَ مِمّا یَزیدُ فی عِفه النَّساءِ...؛ زینت کردن مرد و خود را پاك و » : امام هشتم، علی بن موسی الرضا علیه السلام فرمود
(1).« آماده ساختن، به پاکی و عفت زن، کمک زیادی می کند
بسته است، شگفت زده می شود. ازاین رو، با « حنا » وقتی می بیند امام کاظم علیه السلام محاسن خود را «_ حسن بن جَهتم _»
آری، زینت و خودآرایی مرد، موجب » : امام فرمود «؟ پسر پیامبر! قربانت شوم، خضاب کرده ای » : کمال شگفتی می پرسد
افزایش عفت و پاکدامنی زن می شود؛ زیرا زن به شوهر آراسته خود نگاه می کند و به دیگران چشم نیاز نمی دوزد. چه بسا
زن هایی که در اثر بی توجهی شوهرشان به پاکیزگی، به ناپاکی و بی عفتی افتادند! افزون بر این، مگر تو دوست داری
زن هم چنین است. پاکیزگی و خوش بو کردن بدن و کوتاه کردن » : فرمود .« نه » : پاسخ داد «؟ همسرت ژولیده و کثیف باشد
(2).« مو، از اخلاق پیامبران است
بنابراین، مرد باید برای همسر خود پاکیزه و آراسته باشد تا مهرش در دل او پایدار بماند. رعایت این نکته، به ویژه در جوامع
امروزی ضروری تر است؛ زیرا وسوسه ها بسیار و عوامل گمراهی و انحراف زیادند. فضاهای باز اجتماعی با وجود همه جنبه
های مثبت، میل به تنوع طلبی را در افراد افزایش
ص: 49
. 1] . وسائل الشیعه، ج 14 ، ص 183 ، باب 141 ، ح 1 ] -1
2] . همان. ] -2
( می دهد و افراد دون همت و سست ایمان را وا می دارد که در مواردی، در برابر وسوسه های ناپسند تسلیم شوند.( 1
سه _ حقوق اختصاصی شوهر بر زن
از دیگر عوامل مؤثر در تداوم خانواده، این است که زنان، حقوق شوهر را بشناسند و آن را به گونه ای نیکو ادا کنند. این
حقوق عبارتند از:
اول _ پیروی از شوهر: در اموری که شرع مقدس بر آن تأکید کرده است.
دوم _ حق آمیزش و تمکین: یکی از غرایز مهم و حیاتی آدمی، غریزه جنسی است و ازدواج، وسیله ای برای ارضای صحیح
این غریزه و جلوگیری از انحراف و آلودگی است. در منطق اسلام، ارضای غریزه جنسی برای همسران جز در موارد ممنوع و
خاص، منع نشده است و زن موظف است ممانعتی به وجود نیاورد و ادای حق شوهر را به بهانه های گوناگون به تأخیر نیندازد
( و حتی مسئولیت زمینه سازی آن را نیز بپذیرد.( 2
_سوم _ حفظ عفت_: حفظ عفت برای زن هم وظیفه ای شرعی است و هم با آرامش بخشی به شوهر، باعث حفظ عفت او
نیز می شود.
_چهارم _ مدیریت خانه_: مدیریت زن در خانه در راستای مدیریت مرد است که شامل این موارد می شود: و توجه به اقتصاد
خانواده و بهداشت، تغذیه متناسب با توانایی مرد و وادار نکردن مرد بر آنچه توانایی آن را ندارد.
_پنجم _ زینت و آرایش کردن برای شوهر_: زینت کردن از وظایف ضروری و ارزنده زن است. آرایش زن در خانه و برای
شوهر، به هر صورت، نه تنها از
ص: 50
. 1] . آیین مهرورزی، ص 182 ] -1
. 2] . خانواده متعادل، ص 47 ] -2
نظر اسلام مانعی ندارد، بلکه وظیفه ای مقدس و ستوده است. اسلام در این زمینه برای حفظ شخصیت انسانی زن، زینت و
آرایش او را تنها در خانه و برای شوهر روا دانسته و زن را از زینت و آرایش برای غیر شوهر خود به شدت منع کرده است.
امام باقر علیه السلام فرمود:
سزاوار نیست، زن بدون زینت باشد، اگر چه بنا باشد گردن بندی بیاویزد. شایسته نیست دست خود را بی رنگ بگذارد، بلکه
( دست کم حنایی به دست بکشد، اگر چه زن سالخورده باشد.( 1
و در روایت دیگر، امام صادق علیه السلام فرمود:
زن برای شوهر نابینا چگونه آرایش کند؟! حضرت فرمود: عطر بزند و خضاب » : از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده شد
(2).« کند تا از بوی آن، مرد لذت ببرد
چه بسیارند مردانی که به دلیل مشاهده دل فریبی ها در خارج از خانه و روبه رو شدن با وضع زننده و نابهنجار همسر خود در
خانه، به انحراف کشیده شده اند. متأسفانه بعضی بانوان برای شوهرشان در خانه هیچ گونه آرایشی نمی کنند و لباس های
چرکین و کهنه می پوشند، ولی از لباس های خوب و زیبای خود برای بیرون و مهمانی استفاده می کنند. این در حالی است
که بر اساس روایت ها، زن موظف است خود را در خانه و برای شوهرش آرایش و زیبا کند و از آرایش بیرون از خانه
بپرهیزد.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله به زنی با نام حولا می فرمود:
ص: 51
. 1] . همان، ص 199 ، ح 2 ] -1
. 2] . وسائل الشیعه، ج 14 ، باب 85 ، ص 118 ، ح 1 ] -2
زینت و آرایش خود را برای غیرشوهر آشکار مساز... کسی از شما، که به خدا و روز قیامت عقیده دارید، برای غیرشوهر
( زینت نکنید و اگر چنین کنید، دین شما فاسد و تباه می شود و مورد خشم و غضب خداوند قرار می گیرید.( 1
2

تأثیر آشنایی به حقوق یکدیگر بر ایجاد روابط سالم

تأثیر آشنایی به حقوق یکدیگر بر ایجاد روابط سالم
تعیین حقوق، روابط را بر پایه ضوابط استوار و مرز توقع ها را مشخص و معلوم می کند و باعث می شود که هر کس از دیگر
افراد خانواده، توقعی بیش از اندازه نداشته باشد. همچنین سبب می شود که هر کس بر اساس ضوابطی، کار و برنامه ای را
برای خود معین کند و از آن مرز فراتر نرود. در این صورت، روابط خانوادگی محکم و باثبات می شود، احترام ها و تصمیم
ها، برنامه ریزی و ضابطه دار می شوند، همراهی و تعاون در پی آن معنا پیدا می کند، امیال و خواسته ها محدود می شوند و
( افراد در مسیر شرع گام بردارند.( 1
اگر انسان، همسر خویش را امانتی الهی بداند و با رعایت حقوق او، زمینه آرامش و امنیت فکری و روحی _ روانی را در
منزل پدید آورد، همسر او هم می تواند با نیروی کامل و افکاری سالم و روحیه ای پرنشاط، وظیفه همسری
ص: 45
. 1] . علی قائمی، خانواده و نقش بنیادین آن، تهران، سازمان ملی جوانان، 1380 ، ص 152 ] -1
را به جا آورد و محیطی آرمانی برای تکامل یکدیگر و پرورش و رشد نسلی پاك فراهم کند

برخورد منطقی

یکی از ویژگی های روابط سالم و سازنده همسران، برخورد انسانی و منطقی با هم، با وجود انتقادها و اعتراض ها به عملکرد
یکدیگر است. هر چند در مواردی، امکان به کرسی نشاندن سخن خویش وجود دارد، ولی منطق و رفتار منصفانه، مانع چنین
رفتاری می شود. همچنین ممکن است توقع حقی را از همسر خود داشته باشد، ولی وقتی با دیدی منطقی به آن می نگرد،
درمی یابد که دست یابی به آن امکان پذیر نیست و از توانایی او خارج است.
تعادل در زندگی مشترك هنگامی به وجود می آید که روابط متقابل بر پایه های عقلانی استوار باشد. آدمی به دلیل حبّ
نفس (خود دوستی)، پیوسته به منافع شخصی گرایش دارد و سیاست کسب منفعت و دفع ضرر را بر روش های دیگر ترجیح
می دهد. چنین نگرشی در دوران تجرد، تا حدودی عملی و امکان پذیر است، ولی در زندگی مشترك، به دلیل پیدایش
روابط و مناسبات جدید، سلیقه های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد؛ چون هر یک، از دریچه منفعت
( شخصی به زندگی می نگرد و ترجیحات او، از نوع نفسانی است تا عقلانی.( 2
ص: 41
1] . همان. ] -1
. 2] . محمد رضا شرفی، خانواده متعادل، تهران، انجمن اولیا و مربیان، 1374 ، ص 96 ] -2
در چنین شرایطی، همسرانی که اخلاق ملایم و تربیت صحیحی دارند، می توانند به جای به کار بردن سلیقه شخصی و
حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی، روش های استوار و مطلوبی برای حل اختلاف سلیقه های خود بیابند و منطق را در
زندگی شان حاکم کنند. همسران، به ویژه مردها باید این واقعیت را بپذیرند که هرگز اعمال قدرت، قدرت نمی آفریند، بلکه
( از زور و قدرت زمانی استفاده می شود که فرد از راه های دیگر مأیوس شود.(
... 3 4 5 6 7 8 9 ...

آخرین عناوین


با من در تماس باشید

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم

تماس با من
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات